lørdag 11. oktober 2014

Litt fugl i dag

I dag ble det en del fuglefotografering til en forandring fra soppene. Hadde en flott formiddagstur med Unni Fonneland på Østensjøvannet. Her to av resultatene.